Skip to main content

Sportmassage

Ik pas een aantal handgrepen op een ontbloot lichaamsdeel van een gezonde sporter, met als doel de lichamelijke conditie te verbeteren, te bestendigen en/of eventuele nadelige gevolgen van zijn/haar sportbeoefening weg te nemen. Sportmassage wordt toegepast om vermoeidheidsverschijnselen, die het directe gevolg zijn van een lichamelijke inspanning, terug te dringen. Deze afvalstoffen die vermoeidheidsverschijnselen, pijn of kramp veroorzaken worden uit de spieren gemasseerd. De stofwisseling wordt hierdoor positief beïnvloed.

Het herstel is hierdoor sneller en men kan weer sneller een bepaalde prestatie leveren. Sportmassage wordt ook gebruikt om spieren voor een sportprestatie te activeren, als onderdeel van een warming-up. Let wel op Sportmassage vervangt de warming-up niet! Een ander effect, bij vrijwel iedere vorm van massage is psychische en lichamelijke ontspanning. Naast het ontspannen gevoel dat dit geeft zal ook dit effect het lichaam sneller laten herstellen. Sport en verrichtingen in het dagelijks leven hebben vaak dezelfde invloed op ons lichaam, daarom is (sport)massage ook voor niet sporters erg zinvol.

Een sportmasseur voert een massage uit op een gezond lichaam. De massage heeft als doel de gezondheid te bevorderen. Er mag geen massage worden uitgevoerd wanneer er contra-indicaties aanwezig zijn. Contra-indicaties Koorts, griep, ontstekingen, infectieziekten, extreme vermoeidheid of uitputting, vaataandoeningen. Soms kan een massage worden aangepast, rekening houdend met de omstandigheden.